top of page

חינוך לשוני

חינוך לשוני

תחום שפת אם (חינוך לשוני) הינו תחום דעת בתוכנית הליבה המחייבת בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. התחום כולל מטרות לטיפוח כישורי שפה ואוריינות.

תוכנית הלימודים בשפה מתמקדת בהוראת מיומנויות וכשרים המהווים בסיס ליצירת אינטראקציות חברתיות, נגישות למידע ולידע, ביטוי והבעה והנאה מיצירות ספרות.

החינוך הלשוני מאפשר פיתוח והעמקה של כישורים אנושיים בסיסיים, החיוניים ליצירת קשר ותקשורת ולהשתתפות בתהליכי למידה, והוראתו מתקיימת מתוך אמונה כי לכל vהתלמידים   הזכות להשתתף בתוכנית הלימודים וליהנות מנכסי השפה והתרבות בחברה.

תלמידים עם צרכים מיוחדים, מתקשים לעיתים לרכוש באופן ספונטני את מיומנויות השפה, ולכן מתמודדים עם קשיים בקריאה, כתיבה, תקשורת בין-אישית והבעה. מכאן החשיבות הרבה בהוראת מיומנויות שפתיות ותקשורתיות, באופן ישיר ובחיבור לתכנים אחרים, אשר יסייעו להם להתנהל ולהשתלב בסביבתם.

קישורים חשובים:

מסמכי החינוך הרגיל  תשתית לקראת קריאה וכתיבה

חינוך לשוני עברית- שפה, ספרות ותרבות, תשס"ג

תוכנית לעל יסודי

מסמכי החינוך המיוחד מתוך תל"מ  

 

כלי הערכה

רמתו של כל תלמיד בחינוך הלשוני תיבדק בעזרת כלי ההערכה הקיימים בחינוך הרגיל.

בחירת הכלים המתאימים תיעשה בהתאם ליכולותיו המשוערות ולרמת תפקודו של התלמיד בתחום.

במידה ולא ניתן להשתמש באחד הכלים המתוקננים, נשתמש בתיאור מדויק של התפקוד. 

מומלץ להיעזר  במידע ובכלים הנמצאים באתר החינוך הלשוני לקדם יסודי וליסודי

ערכת מעק"ב

ערכה למיפוי תהליכים בסיסים בקריאה וכתיבה בקרב תלמידי ב'- ו' בהוצאת "יסוד".

מצורפים כלי עזר לשימוש בערכת מעק"ב, קבצי אקסל למיפוי ערכת מעק"ב, אשר נבנו על ידי קרן שלום, בהדרכתה של סיגל שאקי (נמצאים באתר באדיבותה של סיגל שאקי): 

היכרות עם ערכת מעק"ב

סיכום נתוני ערכת מעקב- צירופים, מילים, הכתבה

סיכום נתוני ערכת מעקב- טקסטים

סיכום מבדק על פי מעקב ומשימות הבנת הנקרא

מעקב סיכום מבדק קריאה טופס ריק
 

חומרי למידה בשפה

חומרי למידה עדכניים בשפה-תשפ"ג   ( קישורים לחומרים שונים נמצאים בתוך המצגת )

 

תוכנית לימודים כיתתית - טופס ריק
תכנית לימודים כיתתית בשפה- חפר שרון
מפה תפקודית ויעדים בקריאה- מתיא חפר שרון
מפה תפקודית ויעדים בכתיבה-מתיא חפר שרון

דוגמא למפה תפקודיתבקריאה- מתיא חפר שרון

דוגמא למפה תפקודיתבכתיבה- מתיא חפר שרון

bottom of page