top of page

שולחן עגול-מנתחי התנהגות  

הזמנה לפורום רכזות ניתוח תמונה של  התנהגות

בחודש יוני 2022 שמחנו לארח
במתי"א חפר שרון את הפורום המחוזי של רכזות ניתוח התנהגות יישומי במתיאות.
למטרת הכרות, למידה, שיתוף ושותפות כחלון להמשך תקשורת ושיתופי פעולה.
מאז התקיימו מספר מפגשים והוחלט על מפגש חודשי לאורך השנה.

 
 

גרפים וזכוכית מגדלת
bottom of page