top of page

תשפ"ד-
מסגרות: גנים, כיתות ובתי ספר  עם שירותי חינוך מיוחדים במועצה מקומית תל מונד.

לחיצה על סמל המועצה תוביל לאתר מחלקת החינוך.

תל מונד
לוגו מועצת תל מונד

סוג הגן

שם הגן

גיל הגן

גני  שירותי חינוך מיוחדים

עיכוב התפתחותי

החרוב

בוגרים

עיכוב התפתחותי

הרימון

צעירים

תקשורתי

הרקפת

סוג כיתה

שם ביה"ס

דרגת כיתה

יסודי- כיתות עם שירותי חינוך מיוחדים

בתי ספר יסודי

לקויות למידה

ביה"ס צומח

א'

לקויות למידה

שלנו

ב'

לקויות למידה

ניצנים

ב'-ג'

על יסודי- כיתות עם שירותי חינוך מיוחדים

סוג כיתה

שם ביה"ס

דרגת כיתה

לקויות למידה

רבין

ז'

לקויות למידה

רבין

ח'

לקויות למידה

רבין

ט'

תקשורתי

רבין

יא'

bottom of page