top of page
פרדסיה
לוגו מועצת פרדסיה

תשפ"ד-
מסגרות: גנים, כיתות ובתי ספר  עם שירותי חינוך מיוחדים במועצה מקומית פרדסיה.

לחיצה על סמל המועצה תוביל לאתר מחלקת החינוך.

סוג הגן

שם הגן

גיל הגן

גני שירותי חינוך מיוחדים

עיכוב התפתחותי

תאנה

בוגרים

עיכוב התפתחותי

סביון

צעירים

יסודי- כיתות עם שירותי חינוך מיוחדים

סוג כיתה

שם ביה"ס

דרגת כיתה

רגשי- נפשי

תפוז

ה'-ו'

תקשורתי

רימון

ה'

bottom of page