top of page
עמק חפר
לוגו מועצת עמק חפר

תשפ"ד-
מסגרות: גנים, כיתות ובתי ספר  עם שירותי חינוך מיוחדים במועצה אזורית עמק חפר.

לחיצה על סמל המועצה תוביל לאתר מחלקת החינוך.

סוג הגן

שם הגן

גיל הגן

גני שירותי חינוך מיוחדים

עיכוב התפתחותי

 אלה

צעירים

התנהגותי- רגשי

אקליפטוס

בוגרים

עיכוב התפתחותי

רותם

בוגרים

תקשורתי

פטל

תקשורתי

תות

סוג כיתה

שם ביה"ס

דרגת כיתה

יסודי- כיתות עם שירותי חינוך מיוחדים

לקויות למידה

שדות

ב'

תקשורתי

יובלים

ב'-ג'

לקויות למידה

קדם

ג'

לקויות למידה

שדות

ד'

תקשורתי

ויתקין

ד'

לקויות למידה

שדות

ה'

לקויות למידה

שדות

ה'

לקויות למידה

בית יצחק

ו'

תקשורתי

ויתקין

ו'

סוג בית הספר

דרגת כיתה

שם ביה"ס

בתי ספר כוללנים לשירותי חינוך מיוחדים

רגשי- נפשי

א'-ח'

טוקאיר- קיבוץ בחן

רגשי- נפשי

יסודי

בית אקשטין בית ינאי

רגשי- נפשי

חט"ב

בית אקשטין רופין

רגשי- נפשי

חט"ע

בית אקשטין רופין

רגשי- התנהגותי

ט'-יב'

דרנא

bottom of page