top of page
קשיי למידה

לקות למידה

המידע לקוח מתוך פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אתר משרד החינוך

הגדרה

לקות למידה היא הפרעה נוירו-התפתחותית ספציפית, המתאפיינת בקשיים בלמידה ובשימוש במיומנויות אקדמיות, בקריאה, בכתיבה או במתמטיקה – באחת מהן, בחלקן או בכולן. רמת תפקודו של הילד במיומנויות אלו נמצאת באופן ניכר ומדיד מתחת למצופה לגילו, לרמת השכלתו ולרמת המשכל שלו, ומפריעה באופן משמעותי לתפקודו בבית הספר  .

ההפרעה מוגדרת כאשר היא נמשכת חצי שנה לפחות, למרות התערבות אקדמית וטיפולית מותאמת. ההפרעה אינה חולפת, אלא מלווה את האדם לאורך חייו באופנים שונים וברמות תפקוד שונות. להפרעה ישנן דרגות חומרה שונות בטווח שבין דרגה קלה לדרגה חמורה.

הפרעות למידה מתאפיינות בהטרוגניות, והן משפיעות על מגוון מיומנויות למידה ועל תפקודים נוספים כולל תפקודים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים. לעיתים להפרעה יש תחלואה נלווית. כמו כן יכולה להיות יותר מהפרעה אחת.

יש לציין כי חסכים בשפה, הוראה לא מותאמת ובעיות פסיכו-סוציאליות שונות אינם מוסברים ואינם מאופיינים כהפרעת למידה. לעיתים בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, לקויות חושים, נכויות או הפרעות נפשיות או נוירולוגיות אחרות, יש ביטויים תפקודיים דומים לאלה שנמצאים בקרב תלמידים עם הפרעת למידה, אך לא ניתן לאפיין תפקוד זה כהפרעת למידה. ההפרעות הנכללות בלקות למידה:

  • דיסלקציה-לרוב הפרעת למידה מולדת הבאה לידי ביטוי בהפרעה לתהליכים כגון תהליכי ארגון, עיבוד וניתוח מידע הקשורים בכישורי השפה הדרושים לקריאה (דיוק בקריאת מילים, קצב הקריאה ושטף הקריאה והבנת הנקרא), או הפרעת למידה ספציפית של ליקוי בהבעה בכתב (דיוק באיות, דיוק בדקדוק ובפיסוק ובהירות המבע בכתב וארגונו).

  • דיסגרפיה- מאופיינת בקשיי כתיבה וביכולת נמוכה לכתיבת טקסט, המתבטאת באחד או יותר מהמאפיינים הבאים: שגיאות כתיב מרובות, שימוש לקוי בכללי תחביר, היעדר סימני פיסוק או שימוש שגוי בהם, ארגון לקוי של פסקאות וקושי ניכר בקריאות, בארגון ובקצב הכתיבה.

  • דיסקלקוליה- הפרעת למידה ספציפית בתחום המתמטיקה הבאה לידי ביטוי בחוסר יכולת ובקושי בביצוע פעולות במתמטיקה או באריתמטיקה. זהו אחד מליקויי הלמידה הידועים פחות. דיסקלקוליה מאובחנת כאשר הרמה המתמטית של נבדק נמוכה יחסית לגילו, להשכלתו ולרמת המשכל שלו, ואינה נובעת מקשיי שפה. 

סוגי אבחונים ללקויות למידה

אבחון של ליקויי למידה נועד למפות את הקשיים של הנבדק כמו גם את נקודות החוזק שלו ולהמליץ על תכנית התערבות ועל דרכי טיפול מתאימות. לצורך כך יש לקיים היוועצות בין הצוות החינוכי להורים על הצורך באבחון קיימים שלושה סוגים עיקריים של אבחונים לזיהוי ליקויי למידה: 

א. אבחון דידקטי

​אבחון המיועד להערכת תפקודי הלמידה תוך סקירה של יכולות התלמיד במיומנויות היסוד ובמקצועות הלימוד (קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, חשבון או אנגלית או קושי משולב). כמו כן בודק האבחון הדידקטי את תהליכי החשיבה של הילד העומדים בבסיס הלמידה – חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות. אבחון זה נועד לאתר ולזהות נקודות חוזק ותורפה אצל התלמיד, התנהגויות ודרכי למידה או אסטרטגיות למידה שרכש ולבדוק דרכים שבהן ניתן להתאים לו תוכנית  לימודים ודרכי היבחנות.

אבחון פסיכו-דידקטי- אבחון מורחב שמבצע פסיכולוג חינוכי מוסמך, המאפשר להבין השפעות פסיכולוגיות נוסף על איתור קשיי למידה.

אבחון דידקטי במתמטיקה- מטרתו  לבדוק את קיומה של לקות בסיסית במתמטיקה (דיסקלקוליה). האבחון מתמקד בבדיקת יכולות החשיבה המתמטית, רמת הידע ביסודות המתמטיקה, בביצוע חישובים ובהבנה מרחבית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל. אבחון זה נערך בהמשך לאבחון דידקטי כללי.

אבחון דידקטי באנגלית - מטרתו לבדוק את השלכות לקות הלמידה על לימוד שפה שנייה. האבחון מיועד לתלמידים החשים קושי בלימוד השפה האנגלית. אבחון זה בודק את רמת הידע, אוצר המילים וכישורי הקריאה, הבנת הנקרא והכתיבה באנגלית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל. אבחון זה נערך בהמשך לאבחון דידקטי כללי.

אבחון לבדיקת מוכנות לכיתה א'- מטרתו בדיקת הבשלות לרכישת מיומנויות הקריאה, הבנת הנקרא, הכתיבה והחשבון בקצב הנדרש בבית הספר, והמלצה להתערבות מתאימה לקראת הלימודים. האבחון בודק יכולות קוגניטיביות (חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות), יכולות גרפו-מוטוריות ותפיסה חשבונית בהתאם לנדרש מקבוצת הגיל. אבחון זה נערך במשולב עם אבחון פסיכולוגי או בפני עצמו, בהתאם לקשיים המדווחים.

האבחון הדידקטי עוסק בהערכת תפקודי הלמידה תוך סקירה של יכולות התלמיד במיומנויות היסוד ובמקצועות הלימוד (קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, חשבון או אנגלית או קושי משולב). כמו כן האבחון הדידקטי בודק את תהליכי החשיבה של הילד העומדים בבסיס הלמידה (חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות). אבחון זה בא לאתר ולזהות נקודות חוזק ותורפה של התלמיד, התנהגויות ודרכי למידה (אסטרטגיות למידה) שרכש ולבדוק דרכים בהן ניתן להתאים לו תכנית  לימודים ודרכי היבחנות.

ב. אבחון פסיכולוגי ללקויות למידה
אבחון פסיכולוגי מעריך את הפוטנציאל האינטלקטואלי (מנת המשכל) של התלמיד ובודק את תחומי החוזק והחולשה של התלמיד בתחום הרגשי, הקוגניטיבי וההתנהגותי ואת ההשפעה שלהם על תהליכי הלמידה שלו.  מבחן האינטליגנציה נותן את הפרופיל התפקודי של הילד. הוא בודק מיומנויות כגון: זיכרון, מיקוד קשב חזותי ושמיעתי, הבנה מתמטית, אוצר מילים, יכולת המשגה, יכולות אנליזה וסינתזה, יכולות חשיבה כגון: מיון, הבחנה, השוואה.

האבחון הפסיכולוגי בא לענות על השאלה: האם הקשיים שהילד חווה בלמידה הם על בסיס רגשי? האם מדובר ביכולת שכלית נמוכה? או האם אכן מדובר בליקויי למידה?

ג. אבחון פסיכו- דידקטי

האבחון הפסיכו-דידקטי כשמו כן הוא: שילוב של האבחון הדידקטי והאבחון הפסיכולוגי. באבחון הפסיכו- דידקטי מעריכים את האינטליגנציה של הילד, את פרופיל התפקודים הקוגניטיביים שלו (תהליכי תפיסה, זכירה, חשיבה) ואת תפקודי הלמידה שלו.

אבחון פסיכולוגי משולב עם אבחון דידקטי - מטרתו היא אבחנה מבדלת בין קשיים ללקויות למידה. כולל הערכת מנת משכל, והערכה כללית של התחום הרגשי. במקרים מסוימים האבחון חיוני לקבלת התאמות בדרכי היבחנות על פי דרישות משרד החינוך.

אבחון פסיכולוגי לגיל הרך - מטרתו בדיקת הבשלות הרגשית ללימודים בכיתה א'. האבחון כולל הערכת מנת משכל והערכה של התחום הרגשי, הקשב וההתארגנות. אבחון זה נערך במשולב עם אבחון דידקטי או בפני עצמו, בהתאם לקשיים המדווחים

ההרשאה לאבחון ליקויי למידה ניתנת לאנשים שהוסמכו לכך בתוקף חוק או בתוקף תקנות של משרד החינוך (חוזרי מנכ"ל) .  

קישורים חשובים בנושא:

הגורמים שאבחנתם קבילה 

מידע מתוך פורטל הורים בנושא תמיכות וזכויות לתלמידים עם לקויות למידה

לקויות למידה והפרעות קשב- מתוך אתר כל זכות

עוגן פורטל לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז בישראל

הנחיות לטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב מתוך אתר שפי"נט

מידע להורים מתוך אתר שפי"נט

פתרונות טכנולוגים לתלמידים עם דיסלקציה-קוראים וכותבים אחרת

Donate
bottom of page