top of page

תשפ"sד -
מסגרות: גנים, כיתות ובתי ספר  עם שירותי חינוך מיוחדים במועצה אזורית לב השרון.

לחיצה על סמל המועצה תוביל לאתר מחלקת החינוך.

לב השרון
לוגו מועצת לב השרון

גני שירותי חינוך מיוחדים

סוג הגן

שם הגן

גיל הגן

עיכוב התפתחותי

גן בכפר

צעירים

עיכוב התפתחותי

שושנה בלב

בוגרים

תקשורתי

דובדבן

תקשורתי

אתרוג

סוג כיתה

שם ביה"ס

דרגת כיתה

יסודי- כיתות עם שירותי חינוך מיוחדים

תקשורתי

לב הפרדס

א'

תקשורתי

לב הפרדס

ג'

לקויות למידה

בכר רוסו

ד'

לקויות למידה

הדר השרון

ה'-ו'

סוג בית הספר

דרגת כיתה

שם ביה"ס

בתי ספר כוללנים לשירותי חינוך מיוחדים

תקשורתי

א'-יב'

שירת הלב

רגשי- נפשי

ט'-יב'

מרכז חינוכי- עוגן לב השרון

bottom of page