top of page

תשפ"ד-
מסגרות: גנים, כיתות ובתי ספר  עם שירותי חינוך מיוחדים בעיריית כפר יונה.

לחיצה על סמל המועצה תוביל לאתר מחלקת החינוך.

כפר יונה
לוגו עירית כפר יונה

גני שירותי חינוך מיוחדים

סוג הגן

שם הגן

גיל הגן

עיכוב התפתחותי

אמנון ותמר

צעירים

עיכוב התפתחותי

ברוש

צעירים

עיכוב התפתחותי

לוי

בוגרים

עיכוב התפתחותי

ניצנים

צעירים

עיכוב התפתחותי

כלנית

צעירים /בוגרים

עיכוב התפתחותי

זמר

עיכוב התפתחותי

לבונה

בוגרים

רגשי-התנהגותי

יסמין

בוגרים

תקשורתי

דן

תקשורתי

נופר

תקשורתי

טופז

תקשורתי

ארגמן

תקשורתי

ירמוך

יסודי- כיתות עם שירותי חינוך מיוחדים

סוג כיתה

שם ביה"ס

דרגת כיתה

לקויות למידה

עמל

א'

לקויות למידה

דרך

א'

לקויות למידה

בר אילן

א'

תקשורתי

רימון

א'

תקשורתי

עמל

ב'

לקויות למידה

בר אילן

ב'

לקויות למידה

הדר

ב'

לקויות למידה

עמל

ג'

תקשורתי

רימון

ג'

לקויות למידה

הדר

ד'

לקויות למידה

הדר

ה'

לקויות למידה

הדר

ה'

לקויות למידה

דרך

ו'

לקויות למידה

דרך

ו'

לקויות למידה

רימון

ו'

על יסודי- כיתות עם שירותי חינוך מיוחדים

סוג כיתה

שם ביה"ס

דרגת כיתה

לקויות למידה

איש שלום

ז'

לקויות למידה

עתיד

ז'

לקויות למידה

איש שלום

ח'

לקויות למידה

עתיד

ywyw

y

ח'

לקויות למידה

איש שלום

ט'

לקויות למידה

איש שלום

ywyw

y

ט'

לקויות למידה

איש שלום

י'

לקויות למידה

איש שלום

ywyw

y

יא'

לקויות למידה

איש שלום

יא'

לקויות למידה

איש שלום

ywyw

y

יב'

לקויות למידה

איש שלום

יב'

סוג בית הספר

דרגת כיתה

שם ביה"ס

בתי ספר כוללנים לשירותי חינוך מיוחדים

לקויות למידה

ז'-יב'

נפלאות

bottom of page