top of page

חינוך למיניות בריאה

ילדים

חינוך למיניות בריאה– נועד לפתח את  היכולת של הפרט בעל הצרכים המיוחדים לממש חיים חברתיים ומיניים בריאים ומספקים והמתאימים לחברה ולתרבות בה הוא חי, מתוך בחירה מודעת וחופשית ככל הניתן, המשפיעה באופן מכריע על איכות חייו ובריאותו הנפשית.

 

ידיים
אצבעות
bottom of page