top of page

צוות מוביל מתי"א חפר שרון

חזון המתי"א

מתי"א חפר שרון מהווה מרכז תמיכה יישובי או אזורי שבו ניתנים,

 מידע, הנחיה וסיוע לצוות החינוכי וכן לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים,

תוך הקפדה על מתן שוויון הזדמנויות ושילוב התלמיד/ה במערכת החינוכית המתאימה לתפקודו/ה ולצרכיו/ה ועל יישום והטמעת חוק החינוך המיוחד.

צוות המתי"א מעניק  שירות

לתלמידים, הורים, קהילה, רשויות, צוותי מסגרות חינוך מיוחד,

צוותי מסגרות החינוך הרגיל.

מתי"א חפר שרון פועל   ב-8 רשויות:

אבן יהודה, אליכין, כפר יונה, לב השרון,

עמק חפר, פרדסיה, קדימה-צורן, תל מונד

מנהלת המתי"א 
אסנת הלר

מתי"א חפר שרון פועל בשמונה רשויות
לחיצה על סמל הרשות תוביל לאתר מחלקת החינוך. 

מועצה מקומית תל מונד
מועצה מקומית קדימה צורן
מועצה מקומית פרדסיה
מועצה מקומית עמק חפר
מועצה אזורית לב השרון
עירית כפר יונה
מועצה מקומית אליכין
מועצה מקומית אבן יהודה
bottom of page