top of page

תשפ"ד-
מסגרות: גנים, כיתות ובתי ספר  עם שירותי חינוך מיוחדים במועצה מקומית אבן יהודה.

לחיצה על סמל המועצה תוביל לאתר מחלקת החינוך.

אבן יהודה
לוגו מועצת אבן יהודה

גני שירותי חינוך מיוחדים

סוג הגן

שם הגן

גיל הגן

עיכוב התפתחותי

יערה

mghrhoצעירים

עיכוב התפתחותי

לוטם

בוגרים

תקשורתי

קינמון

יסודי- כיתות עם שירותי חינוך מיוחדים

סוג כיתה

שם ביה"ס

דרגת כיתה

תקשורתי

בית אבי

cwcב'

תקשורתי

 בית אבי 

ג'

תקשורתי

בית אבי

ד'

לקויות למידה

בכר

ד'-ה'

תקשורתי

הראשונים

ה'-ו'

לקויות למידה

בכר

ו'

bottom of page